Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Wojnowie wpis do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskało 24.05.2005 r. Głównym celem stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego na rzecz całego społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży wiejskiej. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Zespole Szkół im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie.

Zarząd stowarzyszenia

Aldona Szwajca - Prezes
Renata Kaja - Wiceprezes
Małgorzata Jóźwiak - Sekretarz
Hanna Paruzel - Skarbnik